ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมวางแผนนิเทศเตรียมเปิดภาคเรียน
     วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 นายธีระยุทธ ทาปุก และนายเฉลิม ปาลาศ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมวางแผนเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุม ภูสอยดาว สพป.อุตรดิ ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 186 ครั้ง

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมเร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา2556
      เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมเร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา2556 ตามเป้าหมายของโครงการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึก ...[ อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 101 ครั้ง

ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้ารับการอบรมเรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
     เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 นางสาวสมพิศ รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศงก์ อบรมพัฒนาตนเองเรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพส ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 384 ครั้ง

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องการพัฒนาระบบปรักันคุณภาพการศึกษา
     นายนเรศ โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานึกษา โดยเชิญ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ จากสำ ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 250 ครั้ง

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ต้อนรับฯัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุม ครม.สัญจรที่ จ.อุตรดิตถ์
     นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายเชษฐ์ ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป. และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ให้การต้อนรับนายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศธ. และดร.เบญจลักษณ์ น้ ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 501 ครั้ง

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ต้อนรับ รมว.ศธ.และคณะ 
     เมื่อ 20 ม.ค 2556. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อต1 และคณะศึกษานิเทศ ได้ต้อนรับ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศธ. ในโอกาสที่เดินทางไปร่วมประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.อุตรดิตถ์ ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 402 ครั้ง

มหกรรมอาเซียน+5 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
     เมื่อวันที่ 17 ส.ค 2556 นายศักดิ์ สมบูรณ์โต รองผู้ว่าราชการ จ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาเซียน +5 ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เข 1 กล่าวรายงานผลแล ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 138 ครั้ง

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดงานพัฒนาศึกษานิเทศก์ เครือข่ายกลุ่มจังหวัดที่ 17
     เมื่อ 5 สิงหาคม 2556 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดงานพัฒนาศึกษานิเทศก์ เครือข่ายกลุ่มจังหวัดที่ 17 โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาฯ สพฐ.เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อโล ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 229 ครั้ง

สพป.อุตรดิตถ์ เชต 1 ประชุมเตรียมการจัดงานประกวด Best Practice ศึกษานิเทศระดับกลุมจังหวัด
     เมื่อวันที่ 25 ก.ค 2556 นายประพฤทธิ์. สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประกวด Best practice ศึกษานิเทศ ระดับกลุมจังหวัด ...[ อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 147 ครั้ง

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นิเทศส่งเสริมการนำหลักการสหกรณ์สู่ห้องเรียน
     เมื่อวันที่ 2 ก.ค 2556 นางปานทอง ปัญญาเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ได้นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนชายเขาวิทยา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 216 ครั้ง

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรมยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (Coaching & Mentoring )
     15-16 มิถุนายน 2556. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรมยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (Coaching & Mentoring ) ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 168 ครั้ง

สพป.อุตรดิตถ์ จัดการกิจกรรมยกระดับคุณภาพการอ่านการเขียน
     14 มิถุนายน 2556 สพป.อุตรดิตถ์ จัดการกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยเพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านการเขียน ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 169 ครั้ง

ค่ายถาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุตรดิถ์ เขต 1
     29 พ.ค 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุตรดิถ์ เขต 1 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 159 ครั้ง

สพปฺอุตรดิตถ์ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน
     29 พ.ค 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนเพศศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาส(รุ่นที่ 2 ) ครูผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 150 ครั้ง

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทย
     เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้ ด้านการอ่านเขียน ให้แก่ครูชั้น ป.3 โรงเรียนในสังกัดจำนวน ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 232 ครั้ง

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรมคุณธรรม
     เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 นายธีรยุทธ ทาปุก รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมขั้นสูง แก่บุคลากรครูโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 - 2 ณ ห ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 232 ครั้ง

รองนายก อบจ.อุตรดิตถ์  มอบอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
     เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกฯ อบจ.อุตรดิตถ์ มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาฯ สพฐ. และนายปร ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 177 ครั้ง

"งานคือเกียรติยศ" 
      เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาฯ สพฐ.ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( O-net ) ปีก ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 197 ครั้ง

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรมการน้อมนำพระบรมราโชวาท สู่สถานศึกษา
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรมการน้อมนำพระบรมราโชวาท สู่สถานศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยเชิญ ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 18 ม.ค 2556 ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 415 ครั้ง

สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 ร่วมกับ คุรุสภาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานวันครู ประจำปี 2556
     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ และร่วมพิธีวันครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุ ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 354 ครั้ง

สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 จัดอบรมครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผล
     เมื่อวันที่ 8 ม.ค 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนชั้น ป.6และ ม.3 ด้านการวัดและประเมินผลแบบอิงมาตรฐาน ณ โรงแรมสีหราช โดยเชิญ ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒ ...[อ่านต่อ... ]
เปิดอ่านแล้ว 531 ครั้ง